FAQ

Jak zarejestrować nowy organ prowadzący, np. Stowarzyszenie?

 

Aby zarejestrować nowy organ prowadzący należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module Organy prowadzące inne niż JST/Minister dodać dany organ.