FAQ

Jak zapisać naukę języka kaszubskiego w klasach, w których tylko cześć uczniów bierze udział w zajęciach?

 

Należy zarejestrować oddział ogólnodostępny i przypisać wszystkich uczniów z danego oddziału, następnie zarejestrować oddział dodatkowy nauki języka mniejszości narodowej i przypisać uczniów którzy uczą się języka mniejszości.