FAQ

Jak wykazać w oddziale przedszkolnym dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku?

 

Art. 31 ust. 3 Prawa oświatowego brzmi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.”W SIO w oddziałach podstawowych można wykazać tylko dzieci, które ukończyły 2,5 roku.