FAQ

Jak uzupełnić dane dyrektora w placówce?

 

Od roku szkolnego 2020/2021 dane dyrektora w opisie placówki w RSPO zaczytują się automatycznie z upoważnienia wydanego na stanowisko kierownika wskazanej placówki. Jeśli w placówce nie ma upoważnionej osoby z funkcją kierownika pole pozostanie puste.Jeśli w podmiocie jest więcej niż jedno upoważnienie wydane na Kierownika jednostki, to w opisie placówki w RSPO nie ma pobranych danych imienia i nazwiska dyrektora. W zaistniałej sytuacji należy wyjaśnić kto jest aktualnym dyrektorem i należy cofnąć wydane upoważnienia osobom, które nie są w tym momencie dyrektorem szkoły lub placówki.Użytkownik z zakresem dostępu “p.o. kierownika” nie będzie widoczny w szczegółach placówki.