FAQ

Jak sprawdzić liczbę uczniów aktualnie uczących się w danej klasie?

 

Aby sprawdzić ilość osób przypisanych do oddziału, należy przejść do zakładki ODDZIAŁY i sprawdzić w kolumnie: “Liczba uczniów uczących się” przy interesującym nas oddziale.