FAQ

Jak sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany?

 

Aby sprawdzić czy organ prowadzący jest już zarejestrowany w systemie należy wejść do aplikacji SIO i w module “Organy prowadzące inne niż JST/Minister” wyszukać organ przy pomocy odpowiednich filtrów.