FAQ

Jak rozumieć liczbę uczniów biorących udział w wychowaniu do życia w rodzinie? Jeśli w szkole co kilka dni ulega zmianie liczba uczniów to podać liczbę z ostatniego dnia roku szkolnego 31.08. czy z pierwszego dnia roku szkolnego 01.09?

 

Ucznia należy uwzględnić w liczbie uczniów biorących udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli w ciągu danego roku szkolnego uczestniczył przynajmniej w połowie zajęć (nie licząc usprawiedliwionych nieobecności). Dane należy wypełnić w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane.