FAQ

Jak przypisać ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej uczęszczającego do oddziału “0” w poprzednim roku szkolnym?

 

Do roku 2019/2020 > jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuował naukę w tej szkole w oddziale na poziomie wyższym niż „0” to należy: 1. zakończyć przypisanie do oddziału „poniżej 0” lub „0”, 2. zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji), 3. wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego), 4. przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż „0”.