FAQ

Jak przypisać ucznia do klasy drugiej, który od 1.09. przeniósł się do naszej szkoły a wcześniej mieszkał i uczył się za granicą?

 

Należy wprowadzić datę rozpoczęcia nauki z dniem 01.09. i przypisać go do kl. II.