FAQ

Jak przypisać dziecko do odpowiedniej klasy?

 

Najpierw należy wprowadzić NAUKĘ UCZNIA na aktualny rok szkolny, a następnie dodać przypisanie do odpowiedniej klasy we wskazanym roku szkolnym.