FAQ

Jak poprawić sposób ewidencjonowania?

 

Sposób ewidencjonowania nie może być modyfikowany.Jeżeli placówka zmienia sposób ewidencjonowania z prowadzonej na rejestrowaną czy odwrotnie to należy daną placówkę zlikwidować i zarejestrować nową.