FAQ

Jak dokonać likwidacji placówki bez włączenia i przekształcenia?

 

W podglądzie szczegółów danej placówki w prawym górnym rogu należy kliknąć ołówek modyfikacji, a następnie wprowadzić datę likwidacji (wybrać ją z kalendarza). Po wprowadzeniu zmian i zapisaniu ich na liście placówek wpis będzie widniał, jako przekreślony.