FAQ

Filia szkoły podstawowej istnieje od 2018, nie mogę zarejestrować oddziału V.

 

Od roku szkolnego 2023/2024 w filiach Szkół Podstawowych (posiadających 14-znakowy REGON podmiotu), które zostały założone 21.01.2017 lub później nie można zarejestrować oddziałów podstawowych na poziomie klas V-VIII.Na podstawie Art. 358 Przepisów art. 95 ust. 2-5 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r.