FAQ

Dlaczego na liście zawodów nie jest widoczny zawód, który występuje w naszej szkole/placówce?

 

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę nie dodał go do listy występujących zawodów w Państwa szkole/placówce. Należy zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyjnego.