FAQ

Dla jakich oddziałów mogę przypisać ucznia bez wykazywania mu adresu zamieszkania?

 

Ucznia bez wpisanego adresu zamieszkania można przypisać do: oddziału wczesnego wspomagania rozwoju, IPET, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, międzyszkolnej grupy nauczania języka mniejszości, kursów umiejętności zawodowych, turnusu dokształcania, pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiocie leczniczym.