FAQ

Czy w zajęciach dodatkowych (zajęcia dla szczególnie uzdolnionych, zajęcia dla zainteresowanych) należy wykazywać zajęcia wyrównawcze?

 

W module “zajęcia dodatkowe” prosimy nie wykazywać zajęć wyrównawczych, wykażą je Państwo w październiku w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.