FAQ

Czy w zajęciach dodatkowych należy wykazywać jedynie koła zainteresowań, które funkcjonują w szkole czy też zajęcia wyrównawcze dodatkowe z przedmiotów, z którymi uczniowie maja problemy i właśnie dlatego na nie uczęszczają wtedy kiedy chcą?

 

Zajęć wyrównawczych prosimy nie wykazywać w zajęciach dodatkowych. Wykażą je Państwo w październiku w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.