FAQ

Czy w zajęciach dodatkowych dla szczególnie uzdolnionych i/lub dla zainteresowanych należy wykazywać uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego, w którym uczestniczy szkoła?

 

Tak, należy wprowadzić tę informację w SIO.