FAQ

Czy w przypadku wychowanków zakwaterowanych w bursie szkolnej przez cały cykl nauki należy wprowadzać okres pobytu dla każdego roku szkolnego odrębnie?

 

Okres pobytu w bursie powinien odzwierciedlać faktyczny pobyt wychowanka w tej placówce. Bursy są podmiotami feryjnymi, toteż należy rozpocząć pobyt z początkiem roku szkolnego i zakończyć pobyt z końcem zajęć dydaktycznych w tym roku szkolnym. W kolejnych latach szkolnych należy postępować tak samo.