FAQ

Czy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły: tzw. nauczanie domowe, powinien być przypisany do oddziału podstawowego?

 

Tak. Uczeń, któremu chcemy wykazać nauczanie domowe (dana dziedzinowa ucznia – Spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą) najpierw musi być przypisany do oddziału podstawowego.