FAQ

Czy REGON szkoły, która była prowadzona przez JST, a została przekazana stowarzyszeniu zmienia się (placówka powinna być więc zamknięta i założona na nowo z nowym numerem REGON i RSPO)?

 

Przekazanie szkoły, prowadzonej do tej pory przez JST, innej osobie prawnej jest równoznaczne z likwidacją samorządowej jednostki organizacyjnej.Wymaga również zmiany numeru REGON, bo zmienia się szczególna forma prawna tej jednostki. W związku z tym dla prowadzonej dotychczas przez samorząd szkoły należy wprowadzić datę likwidacji. Natomiast szkołę prowadzoną przez osobę prawną, która przejęła szkołę do prowadzenia, należy wprowadzić jako nową jednostkę. Wprowadzając dane tej szkoły należy zostawić pole REGON puste – numer REGON zostanie nadany w ramach współpracy SIO-REGON.