FAQ

Czy można wyszukać konkretnego ucznia?

 

Tak, można wyszukać ucznia na liście ogólnej, poprzez wprowadzenie: imienia/nazwiska lub numeru pesel w polu “wyszukaj” i zaakceptować wybór klawiszem ENTER/ bądź nacisnąć lupkę.