FAQ

Czy mamy wykazywać w SIO dzieci oraz nauczycieli, którzy korzystają z dotacji UE?

 

W SIO wykazują Państwo wszystkie dzieci w oddziałach i wszystkich nauczycieli.