FAQ

Czy łączenie oddziału integracyjnego i podstawowego jest możliwe?

 

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują możliwości łączenia oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych. Zgodnie z przepisami prawa sposób organizacji kształcenia w tych oddziałach jest różny. Łączenie takich oddziałów nie ma również uzasadnienia merytorycznego.