FAQ

Czy do zajęć dodatkowych można wpisać zajęcia z projektów unijnych np. SKS?

 

Tak, należy wprowadzić tę informację w SIO.