FAQ

Czy do egzaminu maturalnego należy zgłosić wszystkich uczniów uprawnionych do tego egzaminu, czy uczniów, którzy zadeklarowali (złożyli deklaracje maturalne) taką chęć?

 

Należy zgłaszać tylko takich uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu w swojej szkole.