FAQ

Czy dla ucznia, który ukończył III klasę szkoły podstawowej zakończyć okres nauki (zakończenie I etapu edukacyjnego) i wznowić naukę ucznia w klasie IV (będzie to II etap edukacyjny)?

 

Nie. Okres nauki należy zakończyć w momencie, kiedy uczeń opuszcza szkołę. Ukończenie klasy III nie jest ukończeniem nauki w szkole.