FAQ

Co w sytuacji kiedy osoba fizyczna (organ prowadzący inny niż JST/Minister) zmieniła nazwisko w wyniku zawarcia związku małżeńskiego?

 

W takim przypadku w aplikacji należy dokonać modyfikacji danych organu prowadzącego.