FAQ

Co oznacza świecąca się etykieta “brak orzeczenia/opinii w przypisaniu” przy uczniu?

 

ETYKIETA – BRAK ORZECZENIA/OPINII W PRZYPISANIU ŚWIECI SIĘ:– w przypadku ucznia przypisanego do oddziału specjalnego bez orzeczenia, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, a nie ma okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie, – w przypadku gdy uczeń przypisany do oddziału specjalnego ma orzeczenie, ma okres obowiązywania orzeczenia w podmiocie, ale okres ten nie pokrywa całego okresu przypisania do oddziału specjalnego.Etykieta ma charakter informacyjny.