FAQ

Co oznacza status orzeczenia “Niezweryfikowany”?

 

Status ten wskazuje na niezgodność wprowadzonych danych dotyczących zarejestrowanego orzeczenia między szkołą a poradnią.Należy zweryfikować poprawność wpisu orzeczenia/opinii wprowadzonego przez Poradnię, która to orzeczenie/opinię wydała. W tym celu należy bezpośrednio skontaktować się z poradnią i wyjaśnić sposób i formę zapisu orzeczenia/opinii.