FAQ

Co oznacza: „Liczba uczniów uczących się”?

 

Kolumna pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy.