FAQ

Co oznacza komunikat: “Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia, w innej placówce”?

 

Komunikat ten oznacza, że orzeczenie/opinia o danym numerze zostało przypisane do innej osoby w innej placówce, oprócz Państwa szkoły. W takim przypadku należy zweryfikować, w jakiej innej placówce zarejestrowano to orzeczenie/opinię, poprzez wysłanie na formularz kontaktowy do pomocy SIO: – danych wprowadzonego orzeczenia/opinii – REGON poradni /regon Państwa szkoły  Ewentualnie jeżeli wiedzą Państwo, jaka szkoła mogła to orzeczenie wprowadzić u siebie w bazie – należy bezpośrednio się z nią skontaktować celem ustalenia czy wprowadziła ona poprawną datę zakończenia obowiązywania tego orzeczenia w ich podmiocie lub czy dane orzeczenie/opinia jest wprowadzona dla ucznia o tych samych danych identyfikacyjnych (PESEL, imię, nazwisko).