FAQ

Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

 

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA – została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do oddziału.Należy zmodyfikować ten okres nauki i usunąć wprowadzoną datę zakończenia (kliknąć znak x) zapisując zmiany. Następnie przejść do PRZYPISAŃ i tu zakończyć uczniowi uczęszczanie do oddziału zaznaczając datę zakończenia i odpowiedni status.