FAQ

Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

 

Oznaczenie:Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce nomenklatury.W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z.Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu.Opis:W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.