FAQ

Co należy wpisać w polu “opis” oraz “oznaczenie” podczas rejestracji oddziałów?

 

Oznaczenie: Należy wpisać oznaczenie oddziału (np. A, B, C) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce nomenklatury. W to pole można wpisać tylko jedną literę od A do Z. Wprowadzone oznaczenie musi być zgodne z oznaczeniem oddziału podawanym OKE w wykazie uczniów danego oddziału przystępujących do egzaminu. Opis: W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.