FAQ

Chcę zmodyfikować istniejący organ prowadzący, jak to zrobić?

 

Aby dokonać modyfikacji organu prowadzącego, należy zalogować się do aplikacji SIO, następnie w module “Organy prowadzące inne niż JST/Minister” wyszukać interesujący nas organ przez kliknięcie Wyszukaj. Po kliknięciu na organ prowadzący pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w ołówek znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie dokonać zmian. Zmiany zapisać klikając w przycisk ZAPISZ.