Cofanie upoważnień dla pracownika uczelni

Cofanie upoważnień dla pracownika uczelni

Powrót do listy

UWAGA! W przypadku kiedy użytkownik nie pamięta loginu powinien skorzystać z funkcji Odzyskaj login zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/school/odzyskaj-login/.

Aby cofnąć upoważnienie pracownika uczelni należy zalogować się na konto Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni/osoby wykonującej obowiązki służbowe Rektora uczelni, a następnie wejść w moduł UŻYTKOWNICY.

Okno systemu SIO z zaznaczonym modułem użytkownicy po lewej stronie

Z listy należy wskazać użytkownika, którego upoważnienie zostanie cofnięte.

Widok danych wniosku osoby , której upoważnienie ma zostać cofnięte

W prawym górnym rogu należy wybrać opcję COFNIJ UPOWAŻNIENIE. Pojawi się okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Okno z widokiem na pytanie czy chcesz cofnąć upoważnienie dla wskazanego użytkownika ? i polami do wybrania powodu cofnięcia wniosku

Należy podać powód cofnięcia upoważnienia:

-Przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych

-Odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1

-Powód, o którym mowa w art. 85 ust. 6

-Utrata danych niezbędnych do logowania

Oraz zaznaczyć checkbox:

przycisk potwierdzenia: rozumiem że cofam upoważnienie i użytkownik nie będzie się mógł logować

Okienko z widokiem do zaznaczenia checkbox i informacją rozumiem ,że cofam upoważnienie

Następnie proszę kliknąć przycisk COFNIJ UPOWAŻNIENIA.

Pojawi się komunikat: Cofanie uprawnień zakończone pomyślnie.

Na liście UŻYTKOWNIKÓW cofnięte upoważnienie zostanie oznaczone na czerwono.

Lista wniosków z zaznaczonym cofniętym wnioskiem

Użytkownik po cofnięciu upoważnienia otrzyma poniższą wiadomość:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby, której zostało cofnięte upoważnienie – upoważnienie dla wskazanego użytkownika zostało cofnięte