Odzyskaj login

Odzyskaj login

Powrót do listy

Aby odzyskać login do systemu SIO należy wejść na stronę: https://sio.gov.pl/ .

Okno z widokiem na okno logowania z oznaczoną funkcją odzyskaj login

Należy wybrać opcje Odzyskaj login.

Po kliknięciu pojawi się okno do wypełnienia danych:

okno z widokiem na odzyskaj login

Następnie należy wyszukać uczelnię, do której ma być odzyskany login.

Uczelnię najlepiej wyszukać za pomocą nr REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

okno z widokiem na wyszukaj podmiot

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk WYSZUKAJ lub w przypadku błędnych danych w przycisk WYCZYŚĆ.

okno z widokiem na wyszukaj podmiot z wyszukaną placówką

Na dole okna pojawi się wyszukana uczelnia, po kliknięciu na którą nastąpi przeniesie do okna, w którym należy wypełnić dane niezbędne do odzyskania loginu.

okno z widokiem na formularz odzyskaj login z uzupełnionymi danymi

UWAGA! Wprowadzone dane muszą być zgodne z tymi jakie zostały podane podczas składania wniosku o dostęp do wybranej uczelni.

W kolejnym kroku należy kliknąć na przycisk ODZYSKAJ LOGIN znajdujący się w prawym dolnym rogu lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Następnie pojawi się okno z widocznym loginem:

okno z widokiem Twój login