Instrukcje merytoryczne

Oddzia艂y podstawowe

Powr贸t do listy

1. INFORMACJE OG脫LNE

Dane w zak艂adce聽Oddzia艂y podstawowe s膮 wykazywane przez:

 • przedszkola,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szko艂y,
 • kolegia pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych.

Odzia艂y rejestruje si臋 w danej szkole, dlatego w przypadku zespo艂u/jednostki z艂o偶onej nale偶y w pierwszej kolejno艣ci wybra膰 w艂a艣ciwy podmiot, tj. dan膮 szko艂臋, dla kt贸rej chcemy zarejestrowa膰 odpowiednie oddzia艂y.

2. REJESTRACJA ODDZIA艁U PODSTAWOWEGO

Przez oddzia艂y podstawowe nale偶y rozumie膰 oddzia艂y klas lub semestr贸w, w kt贸rych realizowana jest podstawa programowa kszta艂cenia og贸lnego lub podstawa programowa kszta艂cenia w zawodach.

Ka偶dy oddzia艂 funkcjonuj膮cy w danym przedszkolu lub szkole nale偶y zarejestrowa膰 oddzielnie klikaj膮c DODAJ ODDZIA艁. W przypadku oddzia艂贸w 艂膮czonych nale偶y oddzielenie zarejestrowa膰 ka偶dy oddzia艂 podstawowy wchodz膮cy w sk艂ad takiego oddzia艂u.

Uwaga: W przypadku聽szk贸艂 artystycznych bez pionu og贸lnokszta艂c膮cego聽nale偶y zarejestrowa膰 jeden oddzia艂 podstawowy na danym poziomie klasy w okre艣lonym roku szkolnym (tj. jeden oddzia艂 w ramach jednego cyklu kszta艂cenia lub jednego trybu nauki), nie ma potrzeby tworzenia kilku oddzia艂贸w jednej klasy. W przypadku tego typu szk贸艂 oddzia艂 s艂u偶y wykazaniu wszystkich uczni贸w ucz膮cych si臋 na danym poziomie klasy. W zwi膮zku z tym w ramach rejestracji oddzia艂u szko艂a wykazuje wszystkie zawody, specjalizacje i specjalno艣ci, w kt贸rych realizowane jest kszta艂cenie na danym poziomie klasy. Aby mo偶liwe by艂o wykazanie kilku zawod贸w w ramach jednego oddzia艂u, konieczne jest (po wybraniu specyfiki podstawowej) zaznaczenie 鈥瀢ielozawodowy鈥 w specyfice dodatkowej.

Zakres danych do wype艂nienia w oknie聽Nowy oddzia艂聽uzale偶niony jest od typu szko艂y. Przyk艂adowo cz臋艣膰聽Zawody聽b臋dzie dost臋pna tylko dla szk贸艂, w kt贸rych realizowana jest podstawa programowa kszta艂cenia w zawodzie.

2.1.聽Dane podstawowe

Rok szkolny:

W tym polu nale偶y wskaza膰 rok szkolny, na kt贸ry rejestrowany jest oddzia艂.

Typ oddzia艂u:

Oddzia艂 podstawowy.

Typ szko艂y dla oddzia艂u:

Nale偶y okre艣li膰 w艂a艣ciwy typ szko艂y, dla kt贸rej dodawany jest nowy oddzia艂. Przyk艂adowo, je艣li rejestrujemy nowy oddzia艂 podstawowy w szkole podstawowej to nale偶y wybra膰 鈥 Szko艂a podstawowa, je艣li rejestrujemy nowy oddzia艂 w liceum og贸lnokszta艂c膮cym to nale偶y wybra膰 鈥 Liceum og贸lnokszta艂c膮ce, je艣li rejestrujemy nowy oddzia艂 w bran偶owej szkole I stopnia to nale偶y wybra膰 鈥 Bran偶owa szko艂a I stopnia, itd.

Podbudowa

Pole podbudowa oddzia艂u dost臋pne od roku szkolnego 2019/2020 w plac贸wkach:

Liceum og贸lnokszta艂c膮ce,

Technikum,

Bran偶owej szkole I stopnia ,

Liceum sztuk plastycznych,

Bednarskiej Szkole Realnej

Do wyboru dwie opcje podbudowy:

鈥瀞zko艂a podstawowa鈥 鈥 oddzia艂 rejestrowany dla uczni贸w, kt贸ry w roku szklonym 2018/19 uko艅czyli o艣mioletni膮 Szko艂臋 podstawow膮,

鈥済imnazjum鈥 鈥 oddzia艂 rejestrowany dla uczni贸w, kt贸ry w roku szkolnym 2018/19 uko艅czyli Gimnazjum.

W zale偶no艣ci od podbudowy okre艣lany jest cykl kszta艂cenia w plac贸wce:

 • Liceum og贸lnokszta艂c膮ce podbudowa 鈥渟zko艂a podstawowa鈥 cykl kszta艂cenia 4-letni
 • Liceum og贸lnokszta艂c膮ce podbudowa 鈥済imnazjum鈥 cykl kszta艂cenia 3-letni
 • Technikum podbudowa 鈥渟zko艂a podstawowa鈥 cykl kszta艂cenia 5-letni
 • Technikum podbudowa 鈥済imnazjum鈥 cykl kszta艂cenia 4-letni
 • Bran偶owa szko艂a I stopnia podbudowa 鈥渟zko艂a podstawowa鈥 i 鈥済imnazjum鈥 cykl 3-letni
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie 鈥渟zko艂a podstawowa鈥 cykl 5-letni
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie 鈥済imnazjum鈥 cykl 4-letni
 • Bednarska Szko艂a Realna obie podbudowy cykl 4-letni

Klasa/Semestr:

W tym polu nale偶y okre艣li膰, dla kt贸rej klasy b膮d藕 semestru oddzia艂 jest rejestrowany.

Odpowiednie warto艣ci (np. klasa I, II, III, lub semestr I, II itd.) nale偶y wybra膰 z rozwijanej listy po klikni臋ciu na Klasa/semestr.

Mo偶liwo艣ci wyboru klas/semestr贸w uzale偶nione s膮 przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczni贸w, dla kt贸rych szko艂a jest zorganizowana, wykazanych przez organ rejestruj膮cy szko艂臋 w聽Rejestrze Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych (RSPO). Dodatkowo w przypadku szk贸艂 podstawowych, szk贸艂 podstawowych z oddzia艂ami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego mo偶liwo艣膰 wyboru klas jest uzale偶niona od etap贸w edukacyjnych wprowadzonych w RSPO.

Wychowanie przedszkolne

Do roku szkolnego 2019/2020聽dla oddzia艂贸w przedszkolnych przewidziano dwie mo偶liwo艣ci do wyboru:

鈥 鈥0鈥 鈥 oddzia艂y 鈥0鈥, to oddzia艂y dla dzieci realizuj膮cych roczne obowi膮zkowe przygotowanie przedszkolne;

鈥 Poni偶ej 鈥0鈥 鈥 oddzia艂y Poni偶ej 鈥0鈥 nale偶y zarejestrowa膰 dla dzieci, kt贸re nie rozpocz臋艂y jeszcze realizacji rocznego obowi膮zkowego przygotowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2020/2021聽dla oddzia艂贸w przedszkolnych przewidziano mo偶liwo艣膰 do wyboru:

鈥 Wychowanie przedszkolne

 • dla oddzia艂贸w na tym poziomie mo偶liwa do wyboru jest tylko specyfika podstawowa -og贸lnodost臋pny, integracyjny, specjalny
 • oraz jedna ze specyfik dodatkowych 鈥 z j臋zykiem nauczania mniejszo艣ci narodowej, dwuj臋zyczny dla mniejszo艣ci narodowej, z dodatkow膮 nauk膮 j臋zyka mniejszo艣ci lub brak specyfiki dodatkowej.

Nale偶y rejestrowa膰 oddzia艂y wychowania przedszkolnego, zgodnie z utworzonymi oddzia艂ami (grupami) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W przypadku innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zesp贸艂 wychowania przedszkolnego) nale偶y zarejestrowa膰 w podmiocie jeden oddzia艂. Do oddzia艂u nale偶y przypisa膰 wszystkie dzieci ucz臋szczaj膮ce do grupy/grup w danej plac贸wce. 艁膮czna liczba dzieci przypisana do oddzia艂u w danej plac贸wce, nie mo偶e przekroczy膰 25 (艂膮cznie z dzie膰mi, kt贸re maj膮 wykazane nauczanie domowe).

Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj贸w innych form wychowania przedszkolnego, warunk贸w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia艂ania ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), zaj臋cia w punkcie lub zespole s膮 prowadzone w grupach licz膮cych od 3 do 25 dzieci, przy jednoczesnym jednoznacznym okre艣leniu, 偶e w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego nie mo偶e by膰 wi臋cej ni偶 25 dzieci.

Oznaczenie:

Nale偶y wpisa膰 oznaczenie oddzia艂u (np. A, B, C) w zale偶no艣ci od funkcjonuj膮cej w danej szkole/plac贸wce o艣wiatowej nomenklatury.

W to pole mo偶na wpisa膰 tylko jedn膮 liter臋 od A do Z..

Wprowadzone oznaczenie musi by膰 zgodne z oznaczeniem oddzia艂u podawanym OKE w wykazie uczni贸w danego oddzia艂u przyst臋puj膮cych do egzaminu.

Opis:

Nale偶y okre艣li膰 nazw臋 oddzia艂u w zale偶no艣ci od nomenklatury przyj臋tej w danej szkole.

Nazwa oddzia艂u dla danej klasy musi by膰 unikalna. Oznacza, to 偶e nie mog膮 wyst膮pi膰 np. dwa oddzia艂y klasy I o tej samej nazwie.

Tryb nauki:

Nale偶y wybra膰 z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kszta艂cenie w聽rejestrowanym oddziale. Nale偶y wskaza膰 w艂a艣ciw膮 warto艣膰 z listy rozwijanej:

 • dzienna,
 • wieczorowa,
 • zaoczna,
 • na odleg艂o艣膰 鈥 nie funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018,
 • stacjonarne.

Zawarto艣膰 listy rozwijanej zale偶y od typu szko艂y.

Specyfika podstawowa:

W pierwszej kolejno艣ci dla ka偶dego oddzia艂u nale偶y okre艣li膰 specyfik臋 podstawow膮 wybieraj膮c jedn膮 z pozycji z rozwijanej listy:

 • integracyjny,
 • o charakterze eksperymentalnym,
 • og贸lnodost臋pny,
 • specjalny,
 • terapeutyczny,
 • przysposabiaj膮cy do pracy,
 • specjalny przysposabiaj膮cy do pracy,
 • mi臋dzynarodowy,
 • dwuj臋zyczny w szkole podstawowej, liceum i technikum.

Zakres listy specyfik podstawowych zale偶y od typu jednostki, kategorii uczni贸w oraz specyfiki szko艂y wykazanych przez organ rejestruj膮cy w RSPO.

Specyfika dodatkowa:

Okre艣lenie specyfiki dodatkowej oddzia艂u nie jest obowi膮zkowe. Je偶eli dany oddzia艂 posiada tylko specyfik臋 podstawow膮, to pole聽Specyfika dodatkowa聽nale偶y zostawi膰 nieuzupe艂nione. W przypadku b艂臋dnego przypisania specyfiki dodatkowej dla oddzia艂u, nale偶y klikn膮膰 na krzy偶yk znajduj膮cy si臋 z prawej strony wype艂nionego pola 鈥 wybrana specyfika dodatkowa zostanie usuni臋ta.

W zale偶no艣ci od wybranej specyfiki podstawowej pojawiaj膮 si臋 odpowiednie mo偶liwo艣ci wyboru w specyfice dodatkowej. Na li艣cie mog膮 znajdowa膰 si臋 nast臋puj膮ce specyfiki dodatkowe:

1)聽wielozawodowy,

2a)聽sportowy,

2b)聽mistrzostwa sportowego,

3a)聽z j臋zykiem nauczania mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego,

3b)聽dwuj臋zyczny dla mniejszo艣ci narodowej,

3c)聽z dodatkow膮 nauk膮 j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego.

W przypadku wyst臋powania w danym oddziale wielu specyfik dodatkowych wa偶na jest kolejno艣膰 dodawania specyfik. Na hierarchi臋, w jakiej nale偶y dodawa膰 specyfiki dodatkowe, wskazuje聽numeracja聽powy偶ej. Przyk艂adowo w przypadku wybrania w polu Specyfika dodatkowa I 鈥 wielozawodowy, pojawi si臋 pole 鈥 Specyfika dodatkowa II, i gdy tutaj zostanie okre艣lone np. sportowy to pojawi si臋 pole Specyfika dodatkowa III. Wybranie w pierwszej kolejno艣ci specyfik dodatkowych oznaczonych tr贸jk膮 uniemo偶liwia dodawanie kolejnych specyfik.

Je艣li w szko艂ach prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, do jednego oddzia艂u ucz臋szczaj膮 uczniowie kszta艂c膮cy si臋 w r贸偶nych zawodach 鈥 dla takiego oddzia艂u nale偶y wskaza膰 specyfik臋聽Wielozawodowy.聽Mo偶liwe jest wskazanie zawod贸w w zale偶no艣ci od cyklu kszta艂cenia wykazanego dla szko艂y.

Okre艣lenie dla oddzia艂u jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powy偶ej w pkt 3a, 3b lub 3c oznacza, 偶e wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystaj膮 z nauki j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego we wskazanej formie. Je艣li nie wszyscy uczniowie w danym oddziale ucz膮 si臋 j臋zyka mniejszo艣ci narodowej, etnicznej lub j臋zyka regionalnego, uczni贸w tych nale偶y wykaza膰 w grupie mi臋dzyszkolnej nauczania j臋zyka mniejszo艣ci (oddzia艂 dodatkowy).

Nale偶y podkre艣li膰, 偶e nauka j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego odbywa si臋 na pisemny wniosek rodzic贸w dziecka lub ucznia, albo pe艂noletniego ucznia.聽Do oddzia艂贸w wymienionych w punktach 3a), 3b) i 3c) (z nauk膮 j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego) nie ma mo偶liwo艣ci przypisania uczni贸w cudzoziemc贸w nie b臋d膮cych obywatelami polskimi.聽Zgodnie z聽ustaw膮 z dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszo艣ciach narodowych i etnicznych oraz o j臋zyku regionalnym聽( Dz.U. z 2017 r. poz. 823) mniejszo艣ci膮 narodow膮, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich/ mniejszo艣ci膮 etniczn膮, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich.

Zwi膮zanie organizacyjne:

W przypadku wyboru specyfiki podstawowej oddzia艂u 鈥撀specjalny, pojawia si臋 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 okre艣lenia zwi膮zania oddzia艂u. W przypadku braku zwi膮zania organizacyjnego nale偶y wybra膰 鈥撀brak zwi膮zania.

Je偶eli szko艂a zosta艂a zarejestrowana, przez organ rejestruj膮cy w RSPO, jako szko艂a ze zwi膮zaniem organizacyjnym聽w podmiocie leczniczym, pole聽Zwi膮zanie organizacyjne聽jest wype艂niane automatycznie.

2.2.聽Dane dodatkowe

J臋zyki obce:

Kolejnym krokiem jest wyb贸r j臋zyk贸w obcych nowo偶ytnych nauczanych w danym oddziale. Wyb贸r j臋zyka obcego nowo偶ytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie danego j臋zyka.

Program umo偶liwia zaznaczenie kilku j臋zyk贸w obcych nowo偶ytnych w jednym oddziale. Nale偶y wykaza膰 wszystkie j臋zyki obce, jakich uczniowie ucz膮 si臋 w tym oddziale, w聽szczeg贸lno艣ci w przypadku szk贸艂, w kt贸rych nauka j臋zyka obcego zorganizowana jest w grupach mi臋dzyoddzia艂owych i w konsekwencji w jednej klasie znajduj膮 si臋 uczniowie ucz膮cy si臋 r贸偶nych j臋zyk贸w obcych.

W przypadku, gdy do oddzia艂u zosta艂 przypisany tylko jeden j臋zyk obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadaj膮cego orzeczenie o聽potrzebie kszta艂cenia specjalnego b臋dzie mo偶liwo艣膰 usuni臋cia informacji o nauczaniu j臋zyka obcego.

Je偶eli rejestrowany oddzia艂 ma wykazane zwi膮zanie organizacyjne聽w podmiocie leczniczym,聽i w oddziale tym, dzieci nie b臋d膮 mia艂y zaj臋膰 z j臋zyka obcego nowo偶ytnego, program dopuszcza sytuacj臋, 偶e j臋zyk obcy dla oddzia艂u nie zostanie wybrany.

W celu utworzenia w ramach SIO聽oddzia艂贸w poni偶ej 鈥0鈥konieczny jest wyb贸r j臋zyka obcego, poniewa偶 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta艂cenia og贸lnego dla szko艂y podstawowej, w tym dla uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta艂cenia og贸lnego dla bran偶owej szko艂y I stopnia, kszta艂cenia og贸lnego dla szko艂y specjalnej przysposabiaj膮cej do pracy oraz kszta艂cenia og贸lnego dla szko艂y policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) jednym z zada艅 przedszkola jest 鈥渢worzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjaj膮cych budowaniu zainteresowania dziecka j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, ch臋ci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem obcym nowo偶ytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣膰 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣ci sprz臋偶one, je偶eli jedn膮 z niepe艂nosprawno艣ci jest niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na inne ni偶 wymienione w pkt 1 rodzaje niepe艂nosprawno艣ci, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z p贸藕n. zm.), oraz je偶eli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak mo偶liwo艣ci realizacji przygotowania do pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem obcym nowo偶ytnym ze wzgl臋du na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo偶liwo艣ci psychofizyczne dziecka鈥.

Dyscypliny sportowe:

Je艣li w specyfice dodatkowej wskazano specyfik臋聽sportow膮聽albo聽mistrzostwa sportowego,聽pojawi si臋 pole, w kt贸rym nale偶y okre艣li膰 dyscyplin臋 sportu, w kt贸rej kszta艂cenie odbywa si臋 w danym oddziale. Wyb贸r dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny.

Program umo偶liwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Nale偶y wykaza膰 wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kszta艂c膮 si臋 w tym oddziale 鈥 umo偶liwi to przypisanie poszczeg贸lnym uczniom w艂a艣ciwej dyscypliny, w聽kt贸rej si臋 kszta艂c膮.

W przypadku, gdy do oddzia艂u zosta艂a przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale.

J臋zyk mniejszo艣ci:

W przypadku oddzia艂贸w, w kt贸rych okre艣lono specyfik臋 dodatkow膮聽z j臋zykiem nauczania mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego, albo聽dwuj臋zyczne dla mniejszo艣ci narodowej, albo聽z dodatkow膮 nauk膮 j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej albo j臋zyka regionalnego聽nale偶y okre艣li膰 j臋zyk mniejszo艣ci narodowej/etnicznej lub j臋zyk regionalny, kt贸rego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale. Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale.

Wyb贸r j臋zyka mniejszo艣ci narodowej/etnicznej lub j臋zyka regionalnego nauczanego w聽oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie kwadratu po lewej stronie danego j臋zyka.

2.3.聽Cykl kszta艂cenia dla zawodu/zawod贸w

Pole pojawia si臋 w przypadku szk贸艂 kszta艂c膮cych w zawodach. Je偶eli przepisy przewiduj膮 tylko jedn膮 d艂ugo艣膰 cyklu kszta艂cenia, jest ona przypisywana automatycznie.

2.4.聽Zawody

W przypadku szk贸艂 kszta艂c膮cych w zawodach nale偶y okre艣li膰 zaw贸d, w kt贸rym uczniowie w danym oddziale si臋 kszta艂c膮.聽Mo偶liwe jest wskazanie zawod贸w w zale偶no艣ci od cyklu kszta艂cenia wykazanego dla szko艂y.

W przypadku szk贸艂 artystycznych nale偶y okre艣li膰 zaw贸d, specjalno艣膰 i specjalizacj臋.

Lista zawod贸w dost臋pnych w szko艂ach jest to偶sama z list膮 zawod贸w przekazanych do RSPO przez organ rejestruj膮cy.

Je偶eli w specyfice dodatkowej wskazano specyfik臋聽wielozawodow膮聽nale偶y okre艣li膰 wszystkie zawody, w kt贸rych ucz膮 si臋 uczniowie w danym oddziale. Dla specyfiki聽wielozawodowej聽nale偶y okre艣li膰 przynajmniej dwa zawody dla danego oddzia艂u. Przypisuj膮c uczni贸w technik贸w i bran偶owych szk贸艂 I stopnia do oddzia艂u wielozawodowego nale偶y wskaza膰 jeden konkretny zaw贸d, w kt贸rym ucze艅 kszta艂ci si臋 w danym okresie.

鈥 od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia kilka razy do tego samego oddzia艂u z r贸偶nymi zawodami w szko艂ach artystycznych bez pionu

Podsumowanie rejestracji oddzia艂u podstawowego

Po wype艂nieniu wszystkich wymaganych danych nale偶y klikn膮膰 przycisk聽Zapisz.

Je偶eli w formularzu rejestracyjnym oddzia艂u wyst臋puj膮 jakiekolwiek b艂臋dy, pojawi si臋 komunikat 鈥 Formularz zawiera b艂臋dy i zostan膮 pod艣wietlone na czerwono te pola, kt贸re zosta艂y b艂臋dnie wype艂nione.

Je偶eli formularz zosta艂 wype艂niony poprawnie, system zakomunikuje 鈥 Operacja zako艅czona pomy艣lnie i oddzia艂 zostanie zarejestrowany.