Instrukcje merytoryczne

Klasa wst臋pna

Powr贸t do listy

Dane dziedzinowe w zwi膮zku z nauk膮 ucznia w szkole tj. klasa i rodzaj oddzia艂u do jakich ucz臋szcza ucze艅 gromadzone s膮 na podstawie聽art. 14 pkt 2ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji o艣wiatowej.

Zgodnie聽z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.)聽klasy wst臋pne mog膮 by膰 tworzone w szko艂ach ponadpodstawowych, w kt贸rych funkcjonuj膮 oddzia艂y dwuj臋zyczne tj. liceach og贸lnokszta艂c膮cych dwuj臋zycznych, liceach og贸lnokszta艂c膮cych z oddzia艂ami dwuj臋zycznymi, technikach dwuj臋zycznych i technikach
z oddzia艂ami dwuj臋zycznymi.

W klasach wst臋pnych uczniowie przygotuj膮 si臋 do kontynuowania nauki w oddzia艂ach dwuj臋zycznych w plac贸wkach. Po uko艅czeniu klasy wst臋pnej, ucze艅 w kolejnym roku szkolnym b臋dzie kontynuowa艂 nauk臋 w klasie I oddzia艂u dwuj臋zycznego w szkole, w kt贸rej ucz臋szcza艂 do klasy wst臋pnej.

Do klasy wst臋pnej przyjmuje si臋 kandydat贸w, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki, o kt贸rych mowa
w art. 134 ust. 1聽ustawy Prawo o艣wiatowe,聽oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji j臋zykowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez rad臋 pedagogiczn膮.

Ramowy plan nauczania dla klasy wst臋pnej okre艣lono w za艂膮czniku nr 6 do rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych plan贸w nauczania dla publicznych szk贸艂 (Dz. U. poz. 639).

Do uczni贸w klasy wst臋pnej nie stosuje si臋 przepis贸w rozdzia艂u 3a ustawy o systemie o艣wiaty.