FAQ

Wystąpił taki błąd: Kwota wynagrodzenia tego samego składnika z typem rocznym sprawozdania musi być równa lub większa od kwoty tego składnika zarejestrowanej z typem sprawozdania za 8 miesięcy. Co zrobić jeśli ten składnik tak ma być, jest dobrze wprowadzony?

 

W takim przypadku, proszę sprawdzić wszystkie wykazane składniki w sprawozdaniu styczeń-sierpień i w sprawozdaniu rocznym. Składniki w sprawozdaniu rocznym, muszą być takie same lub większe niż wykazane w sprawozdaniu 8-miesięcznym. Jeśli jest taka konieczność, to proszę dokonać korekty sprawozdania 8-miesięcznego, następnie wykazać roczne.