FAQ

W systemie pojawia się informacja na czerwono: “Obowiązki nie wypełniają całego roku szkolnego 2017/2018 w ramach umowy”. Co oznacza?

 

Komunikat wyświetlany na czerwono stanowi informację dla użytkownika o braku wypełnienia obowiązków lub ich niezgodności co do rozdzielonych godzin wykazanych w tygodniowym wymiarze zajęć, względem danego  zatrudnienia. Należy zweryfikować wprowadzone obowiązki tego nauczyciela w danym roku szkolnym i dokonać ich prawidłowego uzupełnienia.Wyjątek stanowią tutaj aktualnie wprowadzone nieobecności danego nauczyciela (o których mowa w instrukcji merytorycznej: Instrukcja merytoryczna dotyczącza danych nauczyciela), które są zwolnione od rejestracji obowiązków.