FAQ

W jaki sposób zarejestrować imię/nazwisko w języku ukraińskim?

 

Proszę wprowadzić imię / nazwisko w języku ukraińskim stosując sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326), tj.na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony dokument.