FAQ

W danych zbiorczych w WYDATKACH nie można wprowadzić wydatku wykonanego mniejszego od poprzedniego kwartału, bo pojawia się komunikat: „Wartość wykonania dla działu, rozdziału, paragrafu, formy finansowania jest mniejsza od wartości podanej w poprzednim kwartale”.

 

Pojawiający się komunikat to tylko ostrzeżenie pozwalające zapisać dane. Wydatki wykonane mogą być mniejsze, po wprowadzeniu danej kwoty należy kliknąć przycisk zapisz i dane zostają bez problemu zapisane mimo wprowadzenia niższej kwoty.Okno z widokiem na formularz dodania informacji o wydatkach i komunikatem wartość wykonania dla działu , rodzaju jest mniejsza od wartości podanej w poprzednim kwartale