FAQ

Składam wniosek z funkcją kierownika jednostki lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Wyświetla się komunikat: „W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.”

 

Oznacza to, że do placówki został już wcześniej złożony wniosek z funkcją kierownika lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. W systemie może występować tylko jedno aktywne upoważnienie z taką samą funkcją: kierownik i/lub p.o. kierownika/ osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. Jeśli w systemie znajduje się wniosek w trakcie przetwarzania z funkcją kierowniczą, to również nie uda się złożyć kolejnego wniosku z taką samą funkcją.