FAQ

Powstał nowy zespół ze szkół, które już posiadają loginy i hasła czy musimy w tym momencie złożyć nowy wniosek o upoważnienie?

 

Tak, należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół. Organ upoważniający nie musi cofać upoważnień placówek podległych pod zespół – w momencie włączenia szkoły/placówki do zespołu upoważnienia zostaną automatycznie cofnięte.