FAQ

Podczas próby logowania pojawił się błąd: “Błąd podczas logowania: podano nieprawidłowy login lub hasło. Do zablokowania użytkownika pozostały 4 próby logowania.”

 

Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania podaliście Państwo błędne dane. Po 4 nieudanych próbach logowania pojawia się informacja: Użytkownik został zablokowany, blokada zostanie zdjęta o godzinie podanej w komunikacie. Kolejna próba zalogowania się przed tym czasem wydłuży czas blokady.”