FAQ

Nie mogę zresetować hasła. Pojawia się komunikat: “Błędne dane lub minął termin upoważnienia”. Upoważnienie mam ważne-co w takiej sytuacji?

 

Przy tego typu komunikacie należy sprawdzić czy wprowadzone dane do formularza “Nie pamiętasz hasła” są identyczne jak te wskazywane pierwotnie podczas składania tego upoważnienia?W szczególności należy zwrócić uwagę na: – poprawność wprowadzenia imienia i nazwiska – czy było podawane drugie imię? – czy adres email jest wprowadzany ten sam, co pierwotnie?W przypadku kiedy dane ulegają zmianie w czasie trwania upoważnienia np. nazwisko upoważnionego/ adres email do którego nie ma dostępu – reset hasła nie powiedzie się.W tej sytuacji upoważniony musi wycofać swój dostęp do SIO z nieaktualnymi danymi (np. email) i zawnioskować ponownie o nowe upoważnienie podając aktualne dane.