FAQ

Nie mogę wpisać kosztów pracowników niebędących nauczycielami, ani sierpniowego, ani rocznego. Cały czas pokazuje się komunikat: “Nie można dodać wpisu dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

 

Prawdopodobnie wprowadzili Państwo sprawozdanie za okres styczeń-sierpień, bez sprawozdania rocznego. Proszę sprawdzić każdy poprzedni rok sprawozdawczy i upewnić się, w którym nie zostało wprowadzone sprawozdanie za dany rok oraz uzupełnić je.