FAQ

Nauczyciel zatrudniony jest na 23/24 (ma łączone pensum) nie ma godzin ponadwymiarowych. Otrzymał za innego nauczyciela 8 godz. doraźnych zastępstw. Czy godziny te należy nanieść, jako zwiększony wymiar zajęć?

 

Nie wykazuje się w SIO doraźnych zastępstw w obowiązkach nauczycieli.