FAQ

Nauczyciel uzyskał w dniu 29.06.2013r. kwalifikacje do nauczania języka kaszubskiego. Po wpisaniu w.w. daty znika opcja wyboru: “język mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego”.

 

Ten rodzaj kwalifikacji jest dostępny w SIO od roku 2017/2018, wcześniejszych dat się nie wprowadza.